Resa kollektivt i Värmland under coronapandemin

Vi vill att det ska kännas säkert att resa med oss - även i tider som dessa. Därför har vi på denna sida samlat aktuell information om rekommendationer och råd till dig som reser med Karlstadbuss och Värmlandstrafik under pågående pandemi.

För mer ingående information, läs på Varmlandstrafik.se och Karlstadsbuss.se

Logotyp, karlsadbuss och Värmlandstrafik

Fyra tips på hur du kan resa säkrare:

Illustration på en gubbe som går

Motionera mera

Om du har möjlighet, promenera istället för att åka kollektivtrafik. Du kan också gå av och gå sista biten, en jättebra metod för att undvika smitta och dessutom få motion.

illustration på en buss

Undvik rusningstid

Vissa avgångar är mer populära än andra. Därför kan det vara en bra idé att kolla över om du kan resa på en tid som inte är lika attraktiv. Rusningstrafik är mellan 07:00-09:00 och 16:00-18:00.

illustration på ett munskydd

Använd munskydd när det rekommenderas

Mellan klockan 07-09 och 16-18 under vardagar rekommenderar Folkhälsomyndigheterna att använda munskydd i trafiken.

illustration på en hand som håller i ett hjärta

Visa omtanke för personer i din omgivning.

Ett sätt att visa omtanke är att vänta tills avstigande klivit av bussen eller tåget innan du kliver ombord och viktigast av allt, åk inte sjuk.

Munskydd - vad gäller?

  • Från 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att bära munskydd i kollektivtrafiken på vardagar 07–09 samt 16–18. Detta gäller i hela landet.
  • Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från 16 år och äldre.
  • I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet (CE-märkta).
  • Munskydd ersätter inte rekommendationen om avstånd.
  • Läs mer på Folkhälsomydigheten om munskydd
En person som har på sig munskydd

Hur är det att resa under pandemin? Vi frågade våra resenärer.

Resor till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland.
Det gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd. Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg) med privat bil eller med servicetrafik.

Läs mer vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19 på 1177
sjuktransport med förare och en person med munskydd

Vanliga funderingar om covid-19 i kollektivtrafiken

Läs mer F&Q på Värmlandstrafiks hemsida

Vad ska jag göra om jag tycker det är för trångt i bussen?

Om du kan, välj en annan avgång före eller efter den direkta rusningstrafiken. På dessa avgångar är det betydligt färre resenärer. Kan du välja ett annat sätt att ta dig till arbete eller skola rekommenderar vi det. Har du möjlighet att gå eller cykla så gör det.

Vad innebär det om många fuskåker under en längre tid?

Om många fuskar och inte betalar sin biljett betyder det i förlängningen att vi kan bli tvingade att prioritera om trafiken. Det leder till att vissa turer kan bli inställda. Då kan vi inte erbjuda lika många resor som tidigare.

Tänker ni införa plexiglas framme vid föraren?

Under en övergångsperiod kommer det finnas en blandning av bussar med och utan skyddsglas i vår trafik.
Var uppmärksam när bussen kommer – öppnas framdörrarna ska du stiga på fram men annars är det bakdörrarna som gäller ett tag till. För Karlstadsbuss finns inga klara beslut om skyddsglas ska installeras eller inte.

Det talas ofta om egenansvar, vad menar ni då?

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls. För att minska belastningen på kollektivtrafiken bör du, även om du är frisk, använda andra färdmedel än kollektivtrafiken, – till exempel. gå, cykla eller åka med egen bil.

Kan förarna neka personer att åka med?

Ja, föraren avgör när bussen får anses full. Föraren har ett ansvar för säkerheten ombord. Resenären i sin tur har ett ansvar att inte skapa trängsel. Av säkerhetsskäl kommer förarna att ta särskild hänsyn till att barn och ungdomar inte nekas åka med i områden där det är glest mellan avgångarna och vid sena turer inte neka några resenärer.

För att undvika trängsel, när är det rusningstrafik?

Vi brukar säga att rusningstrafik, eller peaktid som vi säger ibland, är mellan 06:00-09:00 och 15:00-18:00. Undvik att resa under dessa perioder om du kan. Eller välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Måste alla ha munskydd hela tiden?

Nej, rekommendationen gäller för dig som är 16 år eller äldre och gäller bara i rusningstrafik 07.00-09.00 på morgonen och 16.00-18.00 på eftermiddagen, men det är givetvis tillåtet att alltid använda munskydd om du vill.

Får jag inte åka med om jag inte har munskydd?

Ingen kommer att nekas eller avvisas från att åka med på grund av saknat munskydd. Detta är ett allmänt råd och inget lagkrav. Det kommer heller inte att vara förarnas eller annan personals uppgift att se till att resenärerna bär munskydd. Det är ditt eget ansvar.

Är det föraren som ska kontrollera att alla som åker med har munskydd?

Nej, bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Det är också resenärernas ansvar att ha med sig eget munskydd.